1041 poze   78855 vizite
Albume
a-CATEI DE VANZAREa-CONTACTa-PLAIURI VRANCENE-FOCSANI -orasul in care locuiesc   PREZENTARE GENERALA      PAGINI DE ISTORIE         OAMENI CU CARE NE MANDRIM         OBIECTIVE TURISTICE DIN VRANCEAb-CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA-SOUTHEASTERN EUROPEAN SHEPHERD-standardul rasei-publicat de FCI   CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA-standardul rasei-publicat de ACHRc-CANISA DE PLAI VRANCEAN-FOCSANId-MASCULII CANISEIe-FEMELELE CANISEIf-PUIUTI CARE S-AU NASCUT IN CANISAg-REZULTATE SI POZE DIN EXPOZITII   0-EXPO WELS AUSTRIA-22-23-24-august -2009   1-CACIB CONSTANTA-18-19 iulie 2009   2-CAC BISTRITA -23-24-mai 2009   3-CACIB TIMISOARA-3-05-2009   4-CACIB TIMISOARA -2-05-2009   5-CACIB SATU MARE -26-04-2009   6-CACIB SATU MARE -25-04-2009   7-CAC SUCEAVA-5-04-2009   8-GALA CIOBANESTILOR ROMANESTI-decembrie-2008   9-CAMPIONATUL CIOBANESTILOR ROMANESTI -octombrie-2007h-EXPOZITII CANINE- 2010   1-CACIB SLOBOZIA-10 si 11 aprilie 2010   2-CAC SUCEAVA-25-04-2010   3-CAC BUCURESTI-15-05-2010   4-CACIB CLUJ NAPOCA-6 si 7 noiembrie 2010i-CAINI ROMANESTI SI OI LA SALISTE-SIBIU-2011j-EURO DOG SHOW-BUCURESTI 2012k-CACIB SLOBOZIA -7- 04- 2013l-CAC SUCEAVA-20-04-2013m-CACIB CONSTANTA - 23 -06-2013n-GALERIE-ALTE DIVERSE ANIMALUTE DIN CURTEA MEA   1-RATE MANDARINE   2-FAZANI AURII   3-FAZANI DIAMANT   4-IEPURI - URIAS GERMAN   5-GAINI COCHINCHINA PITIC PORTELANAT   6-GAINI COCHINCHINA URIAS GALBEN   7-GAINI COCHINCHINA URIAS ALB   8-GAINI COCHINCHINA URIAS NEGRU   9-Pasari exotice   90-CASCADA

membru din 3 februarie 2010

CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA-standardul rasei-publicat de ACHR

CIOBÃNESC ROMÂNESC DE BUCOVINA
(Chien de berger roumain de Bucovine)
ORIGINE: România
UTILIZARE: Câine ciobãnesc pentru turmele de oi ºi pentru bovine. Excelent câine de pazã.
CLASIFICARE F.C.I.: Grupa II Pinscher-Schnauzer, Molossoizi, Câini de cireadã ºi de
munte elveþieni ºi alte rase
Secþiunea 2.2 – Molossoizi, tip montan
Fãrã probã de lucru
SCURT ISTORIC: Ciobãnescul de Bucovina este o rasã naturalã care s-a format în arealul
Carpaþilor, în Bucovina, mai exact în nord-estul României. Aceastã rasã a beneficiat de o atenþie
specialã în ceea ce priveºte selecþia ºi ameliorarea, ceea ce a condus la existenþa tipului actual. In
aceastã regiune, exemplarele acestei rase sunt utilizate cu mare succes la paza turmelor ºi a
proprietãþii. Acest câine mai este foarte cunoscut ºi sub denumirea de "DULÃU" sau "CÃPÃU" .
Primul standard a fost redactat în 1982 ºi reactualizat în 2001 de cãtre Asociaþia Chinologicã
Românã. Standardul actual, datând din 29.03.2002, a fost redactat ºi actualizat în conformitate cu
modelul stabilit de Adunarea Generalã FCI de la Jerusalem în 1987.
ASPECT GENERAL: De talie mare, impozant, temerar ºi mândru. Dimorfismul sexual este bine
marcat.
PROPORÞII IMPORTANTE : Raportul între lungimea botului ºi lungimea craniului este de 1:1.
Lungimea corpului este uºor mai mare decât înãlþimea la greabãn. Angulaþia scapulo-humeralã
mãsoarã circa 100-110.
COMPORTAMENT / CARACTER: Echilibrat, calm, foarte devotat, iubeºte copiii. Este
neîncrezãtor faþã de strãini. Excelent câine de pazã pentru turme, plin de curaj ºi foarte combativ
contra eventualilor prãdãtori (urs, lup, râs). Posedã un lãtrat puternic. Apropierea de teritoriul sãu a
necunoscuþilor sau a animalelor, este semnalatã printr-un lãtrat foarte puternic, cu o tonalitate joasã,
ce poate fi auzit de la distanþe foarte mari. Pe timpul nopþii, el patruleazã în jurul proprietãþii sau a
turmelor.
CAP: Masiv, portul sãu este uºor ridicat în raport cu linia spatelui.
REGIUNE CRANIANÃ:
Craniu: Potrivit de lat. Axele longitudinale ale craniului ºi botului sunt uºor convergente. Craniul,
vãzut din faþã, este uºor bombat; vãzut din profil, este aproape plat; lãþimea craniului: la masculi 16-
18 cm, la femele 15-17 cm. Arcadele zigomatice sunt potrivit dezvoltate. Protuberanþa occipitalã
este puþin marcatã.
Stop: Uºor marcat.
REGIUNE FACIALÃ:
Trufã: Bine dezvoltatã ºi latã, de culoare neagrã.
Bot: Tronconic, de aceeaºi lungime cu cea a craniului; bine dezvoltat, el se îngusteazã progresiv
cãtre extremitate dar niciodatã nu devine ascuþit.
Buze: Groase ºi bine aplicate, puternic pigmentate.
Maxilare/dinþi: Maxilare puternice; dentiþie completã cu dinþi sãnãtoºi, bine implantaþi, de culoare
albã; muºcãturã în foarfecã. Muºcãtura în cleºte este admisã.
Obraji: Nu sunt proeminenþi.
2
Ochi: Sunt mici în raport cu dimensiunile capului; migdalaþi ºi oblici, de culoare castanie sau uºor
mai deschisã, niciodatã de culoare galbenã. Pleoapele sunt bine pigmentate.
Urechi: Prinse relativ sus, în formã de « V », cu extremitatea uºor rotunjitã, cãzute ºi bine apropiate
de obraji. Amputarea lor este interzisã.
GÂT: De lungime potrivitã, gros ºi puternic, lipsit de salbã.
CORP: Masiv, viguros.
Linia superioarã: Orizontalã.
Greabãn: Puþin marcat.
Spate: Bine susþinut ºi foarte musculos.
ªale: Puternice, foarte musculoase.
Crupã: Musculoasã ºi moderat înclinatã cãtre baza cozii.
Piept: Lat ºi înalt, atingând nivelul coatelor; coastele sunt bine arcuite.
Linia inferioarã: Uºor ridicatã.
COADÃ: Prinsã destul de înalt. In repaos, este purtatã jos, atingând punctul jaretului sau chiar mai
jos; când câinele este atent sau în acþiune, ea este purtatã ridicatã, putând depãºi nivelul spatelui, în
formã de secerã. Amputarea este interzisã.
MEMBRE: Cu osaturã puternicã.
MEMBRE ANTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Vãzute din profil ºi din faþã, membrele au aplomburi bune.
Umeri: Omoplaþi lungi, puternici ºi oblici, bine prinºi, foarte musculoºi. Angulaþie scapulohumeral
ã de circa 100-110.
Braþ: Potrivit de lung ºi foarte musculos.
Coate: Bine apropiate la corp, se miºcã cu uºurinþã.
Antebraþ: Puternic ºi nu prea lung.
Carp: Solid.
Metacarpiene: Scurte, vãzute din profil sunt uºor înclinate.
Labe anterioare: De formã ovalã, compacte ºi puternice, cu unghii de culoare neagrã sau cenuºie.
MEMBRE POSTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Foarte musculoase ºi puternice, cu aplomburi bune.
Coapsã: Potrivit de lungã, latã, foarte musculoasã.
Graset: Unghiul articulaþiei femuro-tibiale este de circa 110.
Gambã: De lungime medie, musculoasã.
Jaret: Vãzut din profil, este lat ºi cu o angulaþie potrivitã; vãzut din spate, este situat într-un plan
paralel cu planul median al corpului.
Metatars: Robust ºi net, cu aplomb perfect. Prezenþa pintenilor nu trebuie sã fie penalizatã.
Labe posterioare: De formã ovalã, compacte ºi puternice, cu unghii de culoare neagrã sau cenuºie.
MIªCARE: Miºcare regulatã ºi degajatã; vãzute din faþã ºi din spate, membrele se miºcã în linie
dreaptã. Trapul de amplitudine medie este miºcarea preferatã. Miºcãrile încruciºate sau ridicate
trebuie sã fie penalizate.
PIELE: Groasã, bine aplicatã, de culoare cenuºiu-închisã.
ROBÃ:
PÃR: Pãrul este scurt pe cap ºi pe faþa anterioarã a membrelor. Pe corp, pãrul este abundent, drept,
mai gros ºi mai dur, atingând o lungime de 6-9 cm. Subpãrul este mai scurt ºi mai des, de culoare
3
mai deschisã. Pe gât, pãrul este mai lung ºi formeazã o coamã; pe faþa posterioarã a membrelor,
pãrul formeazã franjuri de lungime moderatã. Coada este stufoasã, fiind acoperitã de un pãr mai
lung si mai gros.
CULOARE:
Culoare clasicã : Fondul trebuie sã fie alb cu pete bine definite de culoare nisipiu-cãrbunos (lupie),
tigratã sau neagrã. Pe membre, se admit stropituri negre sau de diferite nuanþe.
Culori uniforme: Robele uniforme (fãrã pete), de culoare integral albã sau neagrã, sunt acceptate dar
nu cãutate.
TALIE ªI GREUTATE:
Înãlþime la greabãn: Masculi: 68-78 cm, ideal 71-75 cm
Femele: 64-72 cm, ideal 66-68 cm
Greutate: În raport cu talia.
DEFECTE : Orice abatere faþã de cele de mai sus constituie un defect care se va penaliza în funcþie
de gravitatea abaterii respective.
Constituþie finã sau prea greoaie.
Caractere sexuale insuficient marcate.
Lipsuri dentare altele decât PM1.
Urechi cupate.
Coadã amputatã.
Exemplare obeze sau fãrã vigoare.
Pãr împâslit sau scurt (mai puþin de 6 cm).
Pãr prea lung (depãºind 9 cm).
Absenþa coamei sau a franjurilor de pe membre.
Coadã rulatã, în formã de inel.
Labe deschise, rãsucite spre exterior sau interior.
Coate deviate spre exterior.
Miºcare greoaie.
DEFECTE GRAVE:
Expresie strãinã rasei.
Ochi rotunzi, proeminenþi.
Urechi drepte.
Linie superioarã înºeuatã sau prea lungã.
Pãr foarte scurt.
Pãr buclat sau de altã texturã decât cea prevãzutã de standard.
Ochi galbeni.
Heterocromie ocularã (ceacâr).
Jareþi de vacã.
DEFECTE ELIMINATORII:
Agresiv sau fricos.
Subiect atipic.
Prognatism inferior sau superior.
Absenþa incisivilor sau caninilor.
Albinism.
Alte culori decât cele descrise în standard.
Coadã absentã sau atrofiatã.
Talie sub 65 cm sau peste 80 cm la masculi.
Talie sub 62 cm sau peste 75 cm la femele.
4
Orice câine care prezintã în mod evident anomalii de ordin fizic sau comportamental va fi
descalificat.
N.B. : Masculii trebuie sã aibã douã testicule cu aspect normal, complet coborâte în scrot.
Acest standard a fost revizuit de reprezentanþii F.C.I., Dl.Raymond Triquet ºi Dl.Bernard Denis, la Gura Humorului în
22 august 2004.
Comisiile F.C.I. de Standarde ºi ªtiinþicã au aprobat acest standard în cadrul reuniunii comune care a avut loc în data
de 18,19 septembrie 2004 la Sarlat-Franþa.
Comitetul general F.C.I. a aprobat acest standard în cadrul reuniunii care a avut loc în data de10,11 noiembrie. la
Kyoto-Japonia.
Ram de Plai Vrancean
Ram de Plai Vrancean
Ram de Plai Vrancean
Ram de Plai Vrancean
Ram de Plai Vrancean
Ram de Plai Vrancean
JIMMY DE HUMOR
JIMMY DE HUMOR
SCORILO DE PLAI VRANCEAN
SCORILO DE PLAI VRANCEAN
ALINA DE HUMOR
ALINA DE HUMOR

Comentarii album • 3
anonim
cristi craiova 30 martie 2012  
foarte frumosii
Raportează
BADA 27 ianuarie 2012  
foarte frumosi
Raportează
vasygorby 24 octombrie 2011  
un caine adevarat felicitari !!!!!!
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.